Hoppa till innehåll
projekt

Bo nära centrum och granne med naturen

  • Stockholm
  • Planerade
  • Hyresrätter

I kvarter Wättingebacken etapp 2 inom utvecklingsprogrammet för Wättingeområdet i Tyresö planerar vi för 92 hyreslägenheter samt en förskola om sex avdelningar. Byggnationen ska ske i trä. Att både få uppleva fördelen med nyproduktion och samtidigt ha det bevarade Wättingestråket runt hörnet, det kallar vi boendekvalitet.

Just nu pågår framtagande av detaljplan som beräknas vinna laga kraft under hösten 2022.

Wättingeområdet ska tillsammmans med Granängstorget växa med nya bostäder och knyta samman Granängsringen, det gröna Wättingestråket och Tyresö centrum. Med fler förskolor, lokaler och tydligare gaturum ökar tryggheten i området samtidigt som en upprustad infrastruktur gör det lättare för transport till fots eller cykel.

Bostäderna i kvarter Wättingebacken etapp 2 är fördelade på två hus om sex våningar som föreslås kläs med mörk träfasad. Gestaltningen tillsammans med stor andel bevarad grönska gör att byggnaderna smälter in i den befintliga naturen. Samtidigt har ett stort fokus lagts på att skapa trygghet och gemenskap i kvarteret, t.ex genom flertalet sociala ytor och att tidigt införliva vårt egenutvecklade koncept ”Neighborhood Academy”.

Tvärs äver gatan planeras en förskola i två våningar med sex avdelningar. Även denna byggnad föreslås kläs med träfasad och utformas rund med en centralt placerad entrégård som blir en trygg zon för barnen. Byggnaden fungerar dessutom som en brygga med entréer både mot det nya gatunätet på övre planet och ner mot Wättingestråket på det undre.

Både bostadshusen och förskolan i kvarter Wätttingebacken planeras att byggas med stomme i trä. Att bygga i trä har stora hållbarhetsfördelar avseende byggmaterial, transport och för den slutliga boendemiljön. Trä är förnybart material som kräver relativt små resurser vid framställning och tar upp koldioxid från luften, vilket ger låga koldioxidutsläpp. Hus byggda av trä ger även ett bra inomhusklimat eftersom träet andas samt har fukt- och temperaturreglerande egenskaper. 

Sedan 2019 har ett nytt samarbetssätt mellan kommun, byggherre och arkitekt använts i projektet och detaljplanen väntar nu på antagande i Tyresö kommunfullmäktige under hösten 2022.

Antal Lägenheter

92 lgh

Rum

1–4 rok

Boarea

25–85 kvm

lokalyta

Förskola med 6 avdelningar

Stomme

Massivt trä

Parkering

28 platser i garage

Miljöcertifiering

Miljöbyggnad Silver

Intresseanmälan

I enlighet med GDPR vill vi upplysa om att du genom att skicka in din anmälan godkänner att vi lagrar dina personuppgifter.