Hoppa till innehåll

Fortsatt arbete med 170 nya lägenheter i södra Stockholm

Nu går vi vidare med två stycken detaljplaneprojekt i Stockholms stad avseende totalt ca 170 lägenheter.

Längs Sparrmansvägen i Hammarbyhöjden utvecklar vi ca 60 hyresrätter i ett område som karaktäriseras av smalhus placerade mitt i terrängen. Samråd genomfördes under september till oktober 2023.

Fördelat på två kvarter jobbar vi även med att skapa plats för ca 110 nya hyresrätter utmed Sjösavägen i Högdalen. Områdets karaktäristiska utformning med en kombination av punkthus och lamellhus ligger till grund för förslaget som var ute på samråd under samma period.

Under 2024 fortsätter arbetet och vi siktar på antagande av båda detaljplanerna i början av 2025.

För mer information om projekten, besök Stockholms stads projektsida via länkarna nedan:

Sparrmansvägen – Hammarbyhöjden

Sjösavägen – Högdalen

Ytterligare information

Kontakta
info@bergsundet.se