Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Att bygga bostäder med så låg klimatpåverkan som möjligt, kräver en hög dos ansvarsfull projektledning.

Bergsundets mål är att utveckla bostäder med så låg klimatpåverkan som möjligt. På Bergsundet har vi alla ett ansvar med målsättning att engagera och inspirera entreprenörer och hyresgäster till att gemensamt skapa ett hållbart byggande och boende.

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet når vi genom att välja de mest miljöanpassade materialen. I dagsläget stavas det trä.

Det går att bygga med låg klimatpåverkan. Vi bygger övervägande med träkonstruktioner i våra projekt, vilket ger bäst förutsättningar för att minimera koldioxidutsläpp.

Träkonstruktion är vårt förstahandsval. När betong används är den klimatförbättrad* och mängden optimeras med hjälp av konstruktör. Bergsundet miljöcertifierar alla nyproducerade bostadsprojekt och uppgradering av befintligt bestånd sker med energibesparande åtgärder.

*Klimatförbättrad betong innebär att utifrån en specificerad exponerings- och hållfasthetsklass, optimera betongen för att reducera de koldioxidutsläpp den genererar. Detta åstadkoms genom att optimera betongrecepten och sänka cementhalterna genom att ersätta en del av cementen med alternativa bindemedel.

Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska hållbarheten når vi genom världens äldsta knep: att hushålla med resurserna

Genom att hushålla med resurser och använda dem på ett effektivt sätt skapas värden för våra intressenter. En lönsam och ekonomiskt hållbar verksamhet är en förutsättning för oss.

Därför bygger vi yteffektiva bostäder med många funktioner som ger mer boende till lägre hyra. Dessutom arbetar vi aktivt med det befintliga beståndet, så att fler ytor nyttjas, vilket även är bra ur ett miljömässigt perspektiv.

Social hållbarhet

Den sociala hållbarheten når vi genom trygga och inkluderande boendemiljöer

Bergsundet ska utveckla trygga och hälsosamma miljöer. Stor vikt läggs vid att skapa plats för möten i den fysiska omgivningen som tillsammans med en aktiv förvaltning ger förutsättningar för god interaktion i den byggda miljön.

Därför har vi tagit fram konceptet ”Neighbourhood Academy”, vilket ger boende möjlighet att mötas över åldersgränserna och skapa en känsla av sammanhang, trygghet och gemenskap.