Hoppa till innehåll

Om oss

Allt handlar som bekant om läget. Därför är vår filosofi att förstå läget, förbättra läget och gilla läget.

Vi har gjort samma sak i drygt 50 år. Kalla oss gärna nytänkare.

Bergsundet är en privatägd grupp som utvecklar, äger och förvaltar hyresrätter och samhällsfastigheter i främst Stockholmsområdet och Mälardalen. I mitten på 80-talet förvärvade vi våra första fastigheter på Bergsund på Söder i Stockholm vilket gav upphov till vårt namn. Fastigheterna var i behov av upprustning, det läget förstod vi, så vi satte i gång att renovera. Läget förbättrades och gillades av hyresgästerna.

Fastigheterna finns kvar än idag, så även många av hyresgästerna från den tiden. Vi arbetar på samma sätt nu som då och målet är fortfarande att skapa långvariga relationer med våra hyresgäster.

Konsten att göra
allting lite bättre

För att äga och utveckla fastigheter, samtidigt som vi ska bygga relationer med våra hyresgäster, behöver vi göra allting lite bättre. Från arkitektur och boendemiljöer till god ekonomi och service.

För att upprätthålla hög kvalitet arbetar vi i tre steg:


Steg 1

Förstå läget.
Vår analys.

I ett större perspektiv handlar analysen om efterfrågan alternativt behovet för kommunen, området, fastigheten och de potentiella hyresgästerna. Vi analyserar platsens förutsättningar för att skapa attraktiva bostäder och verksamheter. Vi ser även till målgruppens behov av transportmöjligheter, grönområden och urbana verksamheter.

I det mindre perspektivet kan det handla om att förstå problem eller möjligheter som hyresgästen upplever.


Steg 2

Förbättra läget.
Vad vi gör.

I denna fas hittar vi lösningar. När det t.ex. gäller hållbart byggande, använder vi material med låga koldioxidutsläpp och återbruk i varje projekt eller ombyggnation. Handlar det om socialt fokus, utvecklar vi vårt Neighbourhood Academy. Handlar det om boendemiljö skapar vi energieffektiva, smarta lösningar för att hyresgästerna ska kunna bo och arbeta på bästa sätt.

Vi tänker långsiktigt vid beslut om materialval. Vi skapar genomtänkta planlösningar med fler funktioner på mindre yta som i sin tur möjliggör en lägre hyreskostnad. 


Steg 3

Gilla läget.
Upplevelse och uppföljning.

I denna fas följer vi upp om vårt arbete skapat den önskade effekten. Det gäller i det stora som i det lilla. Blev den nya fastigheten som vi tänkt? Åtgärdade vi hyresgästens problem i tid?

Att gilla läget handlar om att förstå utgångspunkten för aktiviteten eller åtgärden så att alla också kan vara överens om målet. 


Det här arbetssättet tillämpar vi i befintliga bostadshus och kommersiella lokaler såväl som i nyproduktion. Det gäller stort som smått, från hur vi planerar ett byggprojekt till hur vi utför servicearbeten hos våra hyresgäster.

Det är så vi bygger relationer.

Vårt team

 • Elisabeth Brattlöf

  Elisabeth Brattlöf

 • Jacob Ekman

  Jacob Ekman

 • Johan Merkel

  Johan Merkel

 • Karolina Rentzhog

  Karolina Rentzhog

 • Marcus Örtevall

  Marcus Örtevall

 • Märit Björnlund

  Märit Björnlund

 • Olga Davidsson

  Olga Davidsson

 • Patrik Johansson

  Patrik Johansson

 • Pontus Ekman

  Pontus Ekman

Du når oss lättast genom vår växel 08 442 57 60, eller via epost info@bergsundet.se