Hoppa till innehåll
projekt

Nyproducerat intill klassiskt 50-tal

 • Stockholm
 • Planerat
 • Hyresrätter

På gränsen mellan Högdalen och Bandhagen har vi erhållit markanvisning på två platser längs med Sjösavägen. Här kommer vi utveckla 100–120 nyproducerade hyresrätter för egen förvaltning. 

Högdalen ligger i södra Stockholm längs tunnelbanans gröna linje och utvecklades under 1950-talet till en klassisk ABC-stad. Området pekas ut i översiktsplanen som stadsutvecklingsområde för komplettering, där Sjösavägen är identiferad som möjlig stadsgata kantad av ny bebyggelse samt bredare ytor för fotgängare och cyklister.

Detaljplaneförslaget ska bygga vidare på Högdalens karaktär med lamell- och punkthus i sparad naturmark samt utformas och anpassas med hänsyn till stadsbild och kulturmiljövärden i området.

Vi planerar för 100–120 nyproducerade hyreslägenheter där arbete med detaljplan pågår.

Fakta


 • Antal lägenheter

  100–120 lgh

 • Rum

  1–4 rok

 • Boarea

  Info kommer senare

 • Stomme

  Info kommer senare

 • Parkering

  Löses i garage

 • Miljöcertifiering

  Miljöbyggnad Silver

  Tidsplan


  • I maj 2021 tilldelades Bergsundet markanvisning
  • Detaljplanearbetet startades hösten 2022 och samråd genomförs under september-november 2023
  • Preliminär byggstart beräknas till hösten 2025

Samarbetspartners


 • Arkitekt

  Byrån för Arkitektur och Urbanism

 • Kommun

  Stockholm

Intresseanmälan

I enlighet med GDPR vill vi upplysa om att du genom att skicka in din anmälan godkänner att vi lagrar dina personuppgifter.